LOCTITE กับการป้องกันสนิม

การเตรียมผิวหน้า-เหล็กเก่า
       
ต้องจัดการเอาเกร็ดหรือขุยสนิมที่มีอยู่ออกให้หมด สนิมเดิมที่ยึดติดอย่างแน่นหนาเท่านั้นจึงจะมีผลต่อการป้องกันได้นานและคงทน ต้องกำจัดรอยน้ำมัน, จาระบี, สีเก่า, เศษโลหะ, คราบน้ำมัน, รอยนิ้วมือ, พื้นผิวบริเวณที่ละลายน้ำได้ และที่เป็นคลอไรด์ออกให้หมด เพื่อให้ล็อกไทท์สามารถเข้าทำปฏิกิริยากับสนิมได้ดียิ่งขึ้น
       จะต้องกำจัดเศษสนิม เศษโลหะ และสีน้ำมันออก ควรใช้แปรงลวดขัดแล้วตามด้วยการล้างออกด้วยน้ำ เพื่อให้เศษผงและส่วนที่ละลายน้ำได้ หลุดออกให้หมด การใช้แปรงลวดสกัด ขูด หรือไสด้วยมือก็ใช้ได้เช่นกัน ควรกำจัดคราบน้ำมัน จาระบีและรอยนิ้วมือออกก่อนที่จะกำจัดขี้สนิม การเตรียมผิวหน้าที่ดีจะมีสนิมเกิดน้อยมาก และได้ผิวที่ดีเหมือนผิวโลหะเดิม

ระยะการเปลี่ยนแปลงของสนิม
       
แนะนำให้ใช้ล็อคไทท์ทาทับสองชั้น
       สำหรับโลหะที่มีสนิมบางๆ (ที่ได้ขัดออกแล้วด้วยแปรงลวด) การทาชั้นแรก น้ำยาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงภายใน 60 วินาที ซึ่งจะปรากฎให้เห็นเป็นเหมือนผิวเลี่ยนถึงดำด้าน เมื่อทาชั้นที่สองแห้งแล้วจะเป็นสีดำมัน
       สำหรับโลหะที่มีสนิมลึก (ที่ได้ขัดออกแล้วด้วยแปรงลวด) เมื่อทาชั้นแรก น้ำยาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง-ดำภายในเวลาไม่กี่วินาที เมื่อทาครั้งที่ 2 จะเปลี่ยนเป็นสีดำมัน ควรทาชั้นที่ 2 ภายใน 15-20 นาที หลังจากทาชั้นแรก

สภาพการใช้
       
อาจใช้ล็อคไทท์ เมื่อสภาพอากาศและผิวหน้าอยู่ระหว่างต่ำสุด 50 ํF/10 ํC และเพิ่มขึ้นได้ถึงสูงสุด 90 ํF/32 ํC และลดลง (เมื่ออุณหภูมิต่ำปฏิกิริยาจะช้ากว่า) ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปเยื่อที่ผิวหน้างานอาจแห้งก่อนและทำให้เกิดฟองอากาศข้างใต้ ความชื้นสูงจะเป็นประโยชน์ทำให้การแห้งช้าลง แต่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงสภาพของสนิม ไม่ควรใช้ล็อคไทท์ในสภาพที่มีความชื้นชนิดควบแน่น (เช่นหมอก หรือน้ำค้างลง) บนน้ำแข็ง, กลางฝน, ในทะเลที่มีละอองคลื่น (น้ำเค็ม) ผิวหน้าโลหะอาจมีความชื้นบ้างก็ได้ แต่อย่าให้เปียก ห้ามทาล็อคไทท์บนผิวโลหะเมื่อมีแสงแดดส่องโดยตรง

วิธีการใช้เครื่องมือในการทา
       
สามารถทาน้ำยาได้ด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องมือฉีดพ่น สำหรับพื้นที่เล็กแคบแนะนำให้ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งมากกว่า หลีกเลี่ยงการเกาะเป็นหยาด หรือไปรวมตัวกันที่ขอบได้ ด้วยการทาครั้งละประมาณ 1 ตารางหลา โดยกลิ้งออกไปจากจุดที่ทาครั้งก่อนแล้วจึงกลิ้งกลับ ถ้าเหลือใช้ไม่หมด ห้ามเทกลับคืนลงถึงเดิม และห้ามเติมสารทำละลายใดๆ ลงในล็อคไทท์
       บนพื้นที่กว้างแนะนำให้ใช้วิธีฉีดพ่น เครื่องมือฉีดไม่ใช้ลม จะทำได้เร็วกว่าและจะให้ผลดีกว่าในการเปลี่ยนแปลงของสนิม เนื่องจากจะซึมเข้าใต้ผิวได้ดี อาจใช้เครื่องฉีดพ่นแบบใช้ลมธรรมดาก็ได้ แต่อาจจะต้องทำให้ล็อคไทท์เจือจางลงประมาณ 10 เปอร์เซนต์ โดยใช้น้ำผสมเพื่อให้ฉีดได้ดี