8 ข้อ
ในการตรวจสอบการแก้ปัญหาในการใช้งาน LOCTITE

1. มีข้อผิดพลาดชนิดใดที่เกิดขึ้น

2. ใช้กาว หรือน้ำยาผนึก อย่างถูกต้องและเพียงพอหรือไม่

3. ใช้รองพื้น หรือตัวกระตุ้น อย่างถูกต้องและเพียงพอหรือไม่

4. สภาพการใช้งานเกินกว่าความสามารถของกาวผนึกนั้นหรือไม่

5. ชิ้นส่วนได้รับการทำความสะอาดอย่างเพียงพอ ก่อนทากาวหรือไม่

6. ใช้วิธีการประกอบที่ถูกต้องหรือไม่

7. มีการเซ็ตตัวของกาว หรือสารผนึกนั้น ในเวลาที่เพียงพอหรือไม่ ก่อนที่จะนำไปใช้งาน

8. สภาพของชิ้นส่วนหรือชุดงาน เกินกว่าความสามารถของกาว หรือน้ำยาผนึก หรือไม่


เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถรู้ข้อมูลในเบื้องต้นได้ว่า เกิดความผิดพลาดในด้านใดบ้าง ^^ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-633-0371-4 ครับ