วันหยุดประจำปี 2555

 

วันที่
เดือน
เนื่องจาก
2
มกราคม
ชดเชยวันขึ้นปีใหม่
23
มกราคม
วันตรุษจีน
7
มีนาคม
วันมาฆบูชา
13-16
เมษายน
วันสงกรานต์
1
พฤษภาคม
วันแรงงานแห่งชาติ
2
สิงหาคม
วันอาสาฬหบูชา
3
สิงหาคม
วันเข้าพรรษา
13
สิงหาคม
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินีนาถ
23
ตุลาคม
วันปิยมหาราช
5
ธันวาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชา

 

หมายเหตุ        อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดระหว่างปี

                 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถาม โทร : 02-633-0371-7